LDII 2014 Videos

LDII Morning Focus (June 11) – Dr. David Ireland

LDII Morning Focus (June 12) – Mutua Mahiaini

LDII Morning Focus (June 13) Part 1 – Mike Treneer

LDII Morning Focus (June 13) Part 2 – Mike Treneer